Kurczaki, które są hodowane przemysłowo w sztucznych warunkach, często chorują. Wśród setek kur łatwiej o chorobę, poza tym kury te nie żyją zgodnie z naturalnym rytmem dnia. Mało śpią, dużo jedzą, do swojej maksymalnej wagi dochodzą w 40 dni. Często są im podawane leki w tym antybiotyki. Oczywiście każde mięso jest badane przez lekarza weterynarii, ale nikt nie jest w stanie dokładnie stwierdzić czy antybiotyki podawane kurom są obojętne dla organizmu ludzi, a zwłaszcza dzieci. Nie dotyczy to kurcząt z chowu ekologicznego, gdzie kury żyją na dworze i w kurniku, biegają po podwórku i jedzą to co same znajdą plus ziarna. One swoją docelową wagę osiągają w ciągu 70 dni. Generalnie warto jeść mięso nie więcej niż 2,3 razy w tygodniu, jeżeli mamy możliwość zakupu drobiu z chowu ekologicznego – bez antybiotyków – korzystajmy z tego.